• Afgelopen maanden wordt met regelmaat door leden gevraagd wanneer het hoofveld vervangen wordt. In onze Algemene Ledenvergadering van december 2023 hebben wij de leden geïnformeerd. Bij deze de laatste stand van zaken.

  Slijtage
  De toplaag van ons hoofdveld uit 2014 is behoorlijk aan het verslijten door het intensief gebruik en hierdoor is de levensduur van de toplaag na 10 jaar bereikt. De onderlaag is slecht waterdoorlatend zodat het veld omhoogkomt. Hierdoor wordt ook de infill in de grasmat telkens keihard en dat maakt dat het veld slecht bespeelbaar is, met meer blessures voor spelers. Dit alles versterkt de slijtage zodanig dat vervanging van de beide lagen noodzakelijk zijn.

  Financiering
  De club kan zelf zorgdragen voor de financiering van de toplaagvervanging, ondanks dat de kosten hiervan bijna zijn verdubbeld t.o.v. 2014. Hiervoor hebben wij gespaard en toegelicht in onze Algemene Ledenvergadering. Voor de noodzakelijke vervanging van de onderlaag, dat eerder moet dan gepland en begroot, heeft de club niet de middelen.

  Dit hebben wij in onze bestuurlijke overleggen met de gemeente in 2022 en 2023 besproken. Voor de noodzakelijke vervanging van de top- en onderlaag hebben wij in het najaar 2023, Newea, Topgrass en Terra Milieu de noodzakelijke onderzoeks- en keuringsrapporten laten opstellen. De totale kosten van de vervanging zijn geraamd op € 575k.

  Gemeente
  Op 5 januari hebben we deze rapporten bij de gemeente ingediend. Daarbij hebben wij de gemeente formeel verzocht om de financiële toezegging van € 250k die gemeenteraad in 2013 gedaan heeft voor de vervanging van de onderlaag in 2034 naar voren te halen en uit te keren in 2024. De club kan zonder deze middelen de onderlaag namelijk niet vervangen.

  Sinds 5 januari jl. hebben wij de gemeente herhaalde malen verzocht om een beslissing op ons verzoek, maar is dit tot op heden niet gebeurd. Dat betekent dat de beoogde vervanging van het kunstgrasveld niet meer in de zomer van 2024 kan plaatsvinden en streven nu naar vervanging in de zomer van 2025. Dit lukt alleen als de gemeente positief besluit op ons verzoek.

  Keuring KNVB
  Wat wij in de tussentijd doen om het veld nog bespeelbaar te houden en door de keuring van de KNVB te krijgen is vaker kurk infill strooien, het veld borstelen, gaten prikken en omhoogtrekken. Dit kost tienduizenden euro’s. Wij hopen op medewerking van de gemeente en een snel besluit op ons verzoek. Anders bestaat de grote kans dat het veld door de KNVB volgend jaar wordt afgekeurd.  

  Bestuur SCG’18