• SCG 18 wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier bezig is met voetbal en zich veilig thuis voelt binnen de vereniging. Daarom doen we er alles aan om grensoverschrijdend en ongewenst gedrag zoals pesten, conflicten en ruzie, discriminatie, geweld en seksuele intimidatie binnen onze vereniging tegen te gaan.

    Als bestuur zijn wij erg blij dat wij met Rianne van Uden en Anton Minkels, twee personen bereid hebben gevonden om als vertrouwenspersonen binnen onze club te fungeren. Gezamenlijk hebben wij het beleid en reglement opgesteld dat op 6 mei 2019 door het bestuur is vastgesteld.

    Rianne en Anton zijn aangesteld als een centraal en onafhankelijk aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat we binnen de club respectvol met elkaar omgaan. Bij hen kun je terecht voor een luisterend oor. Zij luisteren naar je verhaal en denken samen na over de te nemen stappen en kijken hoe ze je verder kunnen helpen. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.

      

    Wil je meer weten wie Rianne en Anton zijn, het beleid en reglement, kijk dan op onze site bij Vereniging/Vertrouwenspersoon