• UPDATE 13 van het Bestuur - Stand van zaken met een Belangrijke Boodschap

  27 mrt 2021 Editor
 • Het is al weer even geleden dat wij een update hebben geplaatst. Dat betekent niet dat iedereen stil zit. Het tegendeel is waar. Wij houden goed de berichtgeving van het RIVM en de KNVB in de gaten en wat er op onze club gebeurt.
  Vandaar dat wij met een update komen en een belangrijke boodschap.

  Training
  Dankzij de geweldige betrokkenheid en inzet van de TC, JC, de vele trainers en de toezichthouders kan volop getraind worden. Trainingsschema’s worden opgesteld en aangepast naar de laatste richtlijnen en de avondklok. Deze groep vrijwilligers verdient alle waardering hiervoor. Door hun inzet kunnen onze jeugdspelers 2 a 3 keer per week in teamverband trainen en onderlinge wedstrijdjes spelen. Vanaf 16 maart jl. is dit ook voor jongvolwassenen tot 27 jaar toegestaan. Een welkome versoepeling voor deze groep die lang niet mochten trainen. Helaas is de categorie van 27 jaar en ouder nog beperkt tot het maximaal met 4 personen sporten op 1,5 meter afstand. Dat vinden wij bijzonder jammer, maar wij dienen de richtlijnen te volgen en zien daarop toe. Wij verzoeken de trainers om deze maatregel op te volgen.

  KNVB Regiocup
  Ondanks het uitblijven van versoepelingen heeft de KNVB de hoop om dit seizoen nog wedstrijden te organiseren. Alle teams zijn automatisch ingeschreven voor de KNVB Regiocup. Dit geldt zowel voor jeugd als seniorenteams, ook al kunnen de seniorenteams nu nog niet onbeperkt trainen en is het perspectief voor hen vooralsnog anders. Meer informatie over de KNVB Regiocup lees je op www.knvb.nl/regiocup. Uiterlijk 9 april wordt de poule-indeling bekendgemaakt.

  Bestuur en senioren
  Het bestuur is druk bezig om de lopende zaken van dit seizoen en vooral ook voor komend seizoen op orde te maken en houden. Contacten zijn er met de gemeente, omliggende clubs, KNVB, sponsoren, de diverse commissies, leden en ouders.
  We blijven alert op versoepelingen / beperkingen en passen daarop onze richtlijnen aan. We kunnen al trainen, maar de overige maatregelen zoals geen wedstrijden, geen publiek, clubhuis en kleedlokalen dicht, blijven gehandhaafd.

  Er gebeurt veel voor de jeugd, maar wij realiseren ons zeer goed dat het voor onze senioren niet makkelijk is. Trainen is amper mogelijk, kantine is dicht en je ziet elkaar nauwelijks. Daardoor is lastig contact met elkaar te hebben en zijn we erg beperkt om iets moois te verzinnen voor onze senioren. Toch zijn we hiermee wel bezig en als er enige versoepeling optreedt, willen we zeker de senioren met ‘’iets’’ bedanken voor hun geduld. Tijdens de komende ALV komen we hierop terug.

  Belangrijke boodschap
  We benadrukken ook dat het van groot belang is dat wij de corona regels en richtlijnen goed blijven opvolgen. Meestal loopt dat goed, maar we merken wel dat de corona zich steeds meer bij de jeugd manifesteert. Ook dat steeds vaker de regels niet goed worden nageleefd. Dat heeft ertoe geleid dat vorige week 16 jeugdteams niet hebben getraind vanwege besmetting en hebben we zaterdag het sportpark moeten sluiten.
  Daarom richten wij ons tot de ouders. In de volgende gevallen vragen wij u nadrukkelijk om uw zoon/dochter niet naar het sportpark te laten komen. Sterker nog, we stellen dat het niet is toegestaan om in de volgende gevallen op het sportpark te komen:

  • Wanneer uw zoon/dochter corona-positief is
  • Wanneer uw zoon/dochter klachten heeft die corona-gerelateerd zijn
  • Wanneer uw zoon/dochter wacht op een test of op een testuitslag
  • Wanneer uw zoon/dochter in quarantaine moet vanuit GGD-richtlijnen, bijvoorbeeld wanneer hij/zij in aanraking is geweest met iemand anders die corona-positief is

  Wanneer u met één van bovenstaande situaties te maken hebt is het van groot belang dat u de leider/trainer van het team waar uw zoon/dochter speelt te informeren. Die deelt op zijn/haar beurt de informatie met Sjaak Thijssen. Hierdoor houden wij het overzicht wat er zich binnen de vereniging afspeelt en de juiste stappen gezet kunnen worden om het voetbal zoveel als mogelijk te kunnen blijven spelen.
  Wanneer wij merken dat deze richtlijnen niet worden nageleefd volgt ongetwijfeld een sanctie. De betreffende speler/speelster wordt voor een langere tijd de toegang tot het sportpark ontzegd.
  Voor iedereen, jullie kinderen, de trainers/leiders, de gehele jeugdstaf, de diensten van toezicht, de onderhoudsmensen, staat voor ons de gezondheid bovenaan.

  SAMENVATTEND:

  1. SPELERS: bij KLACHTEN, BLIJF THUIS en laat je zo snel mogelijk testen. Want met klachten naar de club komen ben je een gevaar voor de gezondheid van anderen.
  2. OUDERS: laat je kind(eren) thuis als ze klachten hebben.
  3. Sjaak Thijssen is coördinator Corona, te bereiken op nummer: 06-46038533. Als je gezondheidsklachten hebt of getest wordt of jouw testuitslagen bekend zijn of bij jou corona wordt vastgesteld, dan meld je dit direct bij Sjaak. Hij is aanspreekpunt en draagt zorg voor de te nemen acties.


  We blijven hopen dat we elkaar over enige tijd weer op onze mooie sportpark kunnen ontmoeten. Blijf voorzichtig, denk aan de gezondheid van de ander.

  Bestuur SCG’18