• UITNODIGING

  Digitale Algemene Ledenvergadering (ALV) van SCG`18


  Op 20 november 2020 hebben wij op de site gemeld dat het helaas niet mogelijk was om in december 2020 onze ALV over het seizoen 2019-2020 op de gebruikelijke fysieke wijze te houden. Wij hebben ook aangegeven dat wij gebruik maken van de wettelijke mogelijkheid om de ALV in het voorjaar 2021 te houden en op digitale wijze.

  Het bestuur vindt het belangrijk om (financieel) verantwoording af te leggen over het seizoen 2019 - 2020 en dat leden vragen kunnen stellen over het gevoerde beleid uit die periode. Tevens legt het bestuur de leden ter accordering de begroting voor over het seizoen 2021-2022 met daarin een contributievoorstel voor senioren. Wij blikken ook terug op afgelopen jaar, kijken vooruit naar volgend seizoen en houden de bestuursverkiezing.


  Datum:  maandag 12 april 2021
  Tijd:      19.30 uur (tot ca. 21.00 / 21.30 uur)
  Hoe:      DIGITAAL via microsoft teams

  Aanmelden:
  Aanmelden voor de ALV kan t/m 8 april. Mail naar: secretaris@scg18.nl. Geef aan dat je wilt deelnemen en op welk mailadres wij de uitnodiging kunnen sturen. Vermeld daarbij ook je telefoonnummer. Ben je verhinderd dan horen wij dat ook graag.

  Deelnemen:
  Na aanmelding ontvangt je de digitale uitnodiging voor de vergadering.
  In deze uitnodiging staat een link waarop je kunt klikken om deel te nemen. Je ontvangt ook een eenvoudige uitleg hoe het werkt.

  De agenda en notulen van de vorige ledenvergadering zijn via de volgende links in te zien: Agenda en Notulen 16 december 2019.

  We hopen je digitaal op maandag 12 april te ontmoeten.


  Bestuur SCG’18