• Trainingsschema

  Klik hier voor het trainingsschema 2023 - 2024

  Het alternatieve trainingsschema - als de grasvelden niet bespeelbaar zijn - is (nog) niet bekend

  Het trainingsschema wordt opgesteld door het wedstrijdsecretariaat, werkgroep accommodatie en de Technische voetbalcommissie

  UITGANGSPUNTEN TRAININGSSCHEMA:

  Elk team heeft de gelegenheid om 2x per week te trainen.
  Elk team traint op max 1/2 veld tenzij vanwege aantal spelers het anders is aangegeven.
  Bij de tijden is zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en beschikbaarheid trainers.
  Trainingen starten/ stoppen op de aangegeven tijd. Eerder beginnen en uitloop is niet mogelijk.

  START TRAININGEN:

  Trainingen starten op maandag 21 augustus 2023. (bij beschikbaarheid van trainers) Eerder starten is niet toegestaan. Alleen voor de selectie senioren geldt een uitzondering. 
  De keeperstrainingen voor vaste keepers starten in overleg met de betreffende keeperstrainers.

  ACCOMMODATIE/FACILITEITEN:

  BASIS:

  Op sportpark Zegenwerp zijn 12 kleedlokalen en 3 scheidsrechters kleedlokalen(trainers) beschikbaar.
  Er zijn 2 kunstgrasvelden, 1 gras trainingsveld en een extra (keepers)trainingshoek.
  Er is altijd een toezichthouder aanwezig. Deze ziet toe op indeling en correct gebruik van de kleedlokalen en velden en assisteert de trainers bij het ophalen van trainingsmaterialen uit materiaalruimte.

  KLEEDLOKALEN:

  Meerdere teams zullen mogelijk gelijktijdig van een kleedruimte gebruik moeten maken. Indeling wordt vermeld op een bord of op aanwijzing van toezichthouder.
  Aandachtspunten; - vlot douchen/omkleden, netjes achterlaten en geen kostbaarheden meebrengen. (Eventueel kunnen kostbaarheden in een locker gelegd worden bij toezichthouder, per team)
  Trainers kunnen in de materiaal/toezichthouders ruimte voor of na de training een kopje koffie drinken. Dit is geen koffiekamer voor spelers !
  Alcohol gebruik en Roken in kleedlokalen is voor iedereen VERBODEN. Dit geld ook op wedstrijddagen.<


  MATERIALEN:

  Vanaf leeftijdscategorie 13 en ouder is per trainingsveld een ballenkar beschikbaar met minimaal 16 opgepompte ballen. Kleur verschilt per veld zodat ze niet door elkaar kunnen raken.
  Tot leeftijdscategorie 13 liggen de ballen op het ballenrek en worden naar behoeven door trainers middels ballenzak meegenomen naar veld en later weer teruggeplaatst.
  Voor hesjes zijn per categorie aparte kratjes. (hesjes die vies en/of nat zijn kunnen na de training bij wasmachine gelegd worden)
  Er zijn ook ‘smart goals’ beschikbaar. Mocht je deze willen gebruiken laat dit dan weten aan de toezichthouder, dan staan deze opgeladen klaar.
  De trainer is verantwoordelijk dat na de training alle verkregen materialen verzameld en teruggeplaatst worden in materiaalruimte of overgedragen aan opvolgende groep.
  Aandachtspunten; -wees zuinig op voetbalmaterialen, ga in overleg of op aanwijzing van toezichthouder te werk, geen kinderen in materiaalruimte.

  TRAININGSVELDEN:

  Op ieder trainingsveld zijn 2 grote doelen, 2 pupillendoelen en ongeveer 4 minidoeltjes beschikbaar.
  De laatste groep op een veld zorgt dat alle doeltjes aan de zijkant geplaatst worden zodat de onderhoudsgroep de volgende dag vlot het veldonderhoud uit kan voeren.
  Train niet altijd op dezelfde ruimte. Dus verdeel de belasting van het veld zodat we zo lang mogelijk goede trainingsvelden hebben.
  De trainingsvelden zullen ‘rouleren’ zodat iedereen ook regelmatig op gras traint.