• Op woensdag 14 juni j.l. is erelid Toon van Oorschot op 97-jarige leeftijd, overleden. Toon heeft bij de voetbalclub Sint-Michielsgestel diverse functies vervuld. In de eerste jaren speelde hij natuurlijk zelf maar hij kwam er al snel achter dat hij geen groot voetballer zou worden. Daarom koos hij ervoor om zich op een andere manier verdienstelijk te maken voor de club. Hij was gedurende tientallen jaren op woensdag de trainer van de jongste jeugdleden. Hij leerde hen de eerste beginselen van het voetbal waarbij vooral de keepers zijn bijzondere aandacht hadden. Hij heeft met tussenpozen meer dan veertig jaar in het bestuur gezeten, waarin hij steeds een opmerkelijke rol had omdat de kantine onder zijn beheer viel. Door zijn inzet hebben we nu nog steeds een goed draaiende kantine. Het was een goed gebruik om de wekelijkse clubavonden af te sluiten met een laatste rondje van de club maar dat werd al snel ‘De leste van Toontje’ genoemd. Er zijn nu nog leden die dat roepen als het laatste rondje wordt besteld. Tot op late leeftijd heeft hij zijn verdiensten gehad voor de kantine, maar toen hij dat niet meer kon, werd zijn aanwezigheid op het sportpark ook steeds minder. Hij hield nog wel altijd de resultaten van de teams bij. Een echte clubman is heengegaan en hoewel hij een gezegende leeftijd heeft bereikt, kwam het bericht van zijn overlijden toch als een verrassing. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en vrienden. De vele mooie herinneringen aan Toon zullen jullie hopelijk de kracht geven om dit verlies te kunnen dragen. De uitvaartdienst van Toon wordt gehouden op woensdag 21 juni a.s. om 10.30 uur in de H. Michaëlkerk aan de Nieuwstraat. Na de dienst zal Toon worden begraven op de parochiebegraafplaats.