• Sanctiebeleid

  Kaders en consequenties bij ongewenst gedrag

  SCG’18 stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan alleen als iedereen; spelers, trainers/leiders, vrijwilligers, ouders en supporters zich gedragen volgens gangbare waarden en normen.

  Dit is vastgelegd in de ‘’Gedragscode’’ en ‘’NIX 18 Alcoholbeleid‘’ die onderdeel uitmaken van ons Normen en Waardenbeleid. Zie: Home | SCG'18 (scg18.nl, tabblad vereniging/normen en waarden.

  Het kernbegrip in deze is respect voor elkaar en ieders mening. En een positieve benadering van al onze leden en vrijwilligers naar elkaar en naar de club, met de nadruk op zaken die WEL goed gaan.
  Naast deze stimulering en beloning van gewenst positief gedrag en het nakomen van afspraken, is het helaas noodzakelijk om vast te leggen welke maatregelen door het bestuur genomen worden als personen ongewenst gedrag vertonen en de afspraken overtreden.

  1. Roken en Alcohol
  Roken en gebruik van alcohol is niet toegestaan in de kleedaccommodatie. Roken is ook niet toegestaan op de gehele sportaccommodatie op zaterdag tot 15.00 uur.
  Indien men rookt of alcohol gebruikt in kleedkameraccommodatie, krijgt het team bij de 1e overtreding een officiële schriftelijke waarschuwing van het bestuur. Bij de 2e overtreding krijgt het team een boete opgelegd van € 100,00 en bij een 3e overtreding wordt het team voor het lopende seizoen uit de competitie terug getrokken.

  2. Drugs
  Gebruik en handel van drugs is niet toegestaan op het gehele sportpark binnen de hoofdpoort.
  Bij constatering van gebruik van drugs wordt deze persoon aangesproken en verzocht het sportpark te verlaten. Ongeacht leeftijd wordt het lid voor 3 weken geschorst voor alle voetbalactiviteiten.

  Bij constatering van drugshandel wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Is de betreffende persoon lid dan wordt hem/haar de toegang tot het sportpark voor één jaar ontzegd en geroyeerd als lid. Is het lid jonger dan 18 jaar dan worden tevens de ouders ingelicht. Is de betreffende persoon geen lid dan wordt de toegang tot het sportpark ontzegd voor één jaar.

  3. Diefstal en Vernieling
  Bij diefstal van leden of van de club wordt altijd aangifte gedaan bij de politie. Is de diefstal gepleegd door een lid, dan wordt hij/zij geroyeerd en voor één jaar de toegang ontzegd tot het sportpark. Is sprake van vernieling dan worden de kosten verhaald op de betreffende persoon en neemt het bestuur gepaste maatregelen. Is het lid jonger dan 18 jaar dan wordt in beide gevallen tevens de ouders ingelicht.

  4. Niet speelgerechtigde personen
  Wanneer een team een speler in een wedstrijd mee laten spelen, die geen lid is van SCG’18 of niet speelgerechtigd is, dan krijgt het desbetreffende team bij de 1ste keer een officiële schriftelijke waarschuwing van het bestuur. Bij de 2de overtreding krijgt het desbetreffende team een boete van € 100,00. Bij de 3de overtreding, wordt het team voor het lopende seizoen uit de competitie terug getrokken. Indien een incident plaats vindt met de betreffende speler worden alle bijkomende kosten verhaald op het speler/team.

   

  versie 20230206