• Privacyverklaring

  Privacyverklaring
  SCG'18 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor zaken over privacy is het bestuur via e-mail te bereiken; secretaris@scg18.nl

  Van wie verwerken wij persoonsgegevens
  SCG’18 verwerkt persoonsgegevens van personen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad zoals:

  • Leden en vrijwilligers van SCG’18 aangesloten organisatieonderdelen van SCG’18,
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap van SCG’18 of ooit een lidmaatschap hebben gehad,
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waarmee wij een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad.

  Persoonsgegevens die wij verwerken
  SCG'18 verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en faciliteiten en/of omdat je deze gegevens zelf of door je ouders of met toestemming van je ouders aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Bankrekeningnummer

  Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
  SCG'18 verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

  • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar,
  • Foto voor op spelerspas en wedstrijdapp van de voetbalbond KNVB,
  • Teamfoto op website SCG’18,
  • Maken van filmbeelden tijdens trainingen en wedstrijden ten behoeve van leerdoeleinden,
  • Foto’s van evenementen op social media die gekoppeld zijn aan SCG’18 en/of website.

  Voorgenoemde (bijzondere) persoonsgegevens van leden jonger dan 16 jaar worden ook door ons verzameld en verwerkt. Gelet op het doel van de verwerking, gaan wij ervan uit dat ouders of wettelijke vertegenwoordigers hiervoor toestemming verlenen. Als deze aanname voor toestemming onterecht is, neem dan contact met ons op via secretaris@scg18.nl. Indien gewenst verwijderen wij dan deze informatie.

  Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens
  SCG'18 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Betalen van contributie aan SCG’18,
  • Maken van teamindelingen,
  • Spelen van wedstrijden in competities van de KNVB, toernooien, vriendschappelijke wedstrijden,
  • Deelname aan speciale gebeurtenissen, evenementen en/of activiteiten van SCG’18,
  • Je te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening en administratie uit te kunnen voeren,
  • Je te informeren over wijzigingen binnen SCG’18 en activiteiten en nieuws van/over SCG’18.

  Geautomatiseerde besluitvorming
  SCG'18 neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar het bestuur bij betrokken is. SCG'18 gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

  • Ledenadministratie sportlink KNVB en NIKKI,
  • Gebruik maken van een spelervolgsysteem,
  • Gebruikersbeheer om gebruikers te registreren die extra toegangsrechten hebben op onze website,
  • Google Analytics, uitsluitend om het bezoekersgedrag op onze website te analyseren. Het opslaan van IP-adressen bij Google is geblokkeerd. Gegevens worden in Google Analytics maximaal 14 maanden bewaard.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  SCG'18 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor al je gegevens:

  • SCG'18 bewaart gegevens alleen gedurende je lidmaatschap van de vereniging. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de gegevens verwijderd, behalve wanneer er nog openstaande rekeningen zijn van jou aan SCG’18,
  • SCG'18 verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
  SCG'18 gebruikt op deze website alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SCG'18 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar: secretaris@scg18.nl

  Om zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
  SCG'18 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via secretaris@scg18.nl