• Het bestuur heeft vaak de noodkreet geuit bij de gemeente dat het kruispunt Esscheweg – Rozenstraat onveilig is voor (met name) fietsers en voetgangers. Onze noodkreet is ondersteund door omwonenden en de denktank Verkeer en de PPA. Dit heeft geleid tot actie bij de gemeente en gemeenteraad. Wij hebben het bericht ontvangen, dat vooruitlopend op de geplande werkzaamheden in Theereheide, het kruispunt versneld wordt aangepast.

  Wat gaat de gemeente doen?
  De grootste verandering is dat de Rozenstraat bij de Esscheweg wordt afgesloten voor auto's. Hierdoor wordt het drukke verkeer minder, waardoor minder kans is op gevaarlijke situaties tussen auto's, voetgangers en fietsers. Dit zorgt voor een veiligere plek om over te steken. Daarnaast wordt de oversteekplaats beter zichtbaar gemaakt door extra verlichting en duidelijke en betere markeringen.
  Een aantal huidige signaalmarkeringen worden weggehaald.

  Wanneer gaat de gemeente beginnen?
  Start uitvoering is verwacht in het 2e kwartaal van 2024. Voor aanvang van de werkzaamheden wordt het bestuur geïnformeerd met details over de duur en overlast tijdens de uitvoering.

  Het bestuur heeft ook gevraagd om naast deze verkeerstechnische maatregelen, ook snelheidsbeperkte maatregelen te nemen op de Esscheweg. Dit betrekt de gemeente bij verkeersplan Theereheide.
  Tevens hebben wij gevraagd om verkeerskussens op 2 plekken langs de kantine/kleedaccommodatie te plaatsen zodat er rustiger wordt gereden. Hierop is inmiddels positief gereageerd door de gemeente. Als wij weten wanneer de werkzaamheden plaatsvinden, informeren wij onze leden.

  Bestuur SCG’18