• SCG’18 stelt zich tot doel om alle leden en betrokkenen plezier te laten beleven aan het voetbalspel en alles wat eromheen gebeurt. Dit kan alleen als iedereen zich gedraagt volgens gangbare waarden en normen. Het kernbegrip in deze is respect en een positieve benadering van al onze leden, zelf de verantwoordelijkheid daarvoor nemen en het goede voorbeeld laten zien. Naar je teamgenoten, trainers/leiders, vrijwilligers, scheidsrechters, ouders, tegenstander en supporters.

    Hiervoor is een gedragscode opgesteld. Dit is gebeurt door een aantal leden en bekrachtigd door het bestuur. Deze code geeft aan wanneer je een topsporter, toptrainer/leider, topouder/supporter bent. De afspraken en regels rond wedstrijden en trainingen en het gebruik van kleedkamers. Tevens welke maatregelen genomen worden bij ongewenst gedrag en bij wie je hiervoor terecht kunt.

    Dit alles is te lezen onder het kopje: Vereniging-Normen en Waarden-Gedragscode

    Bestuur SCG’18