•  

  Iemand aansprakelijk stellen voor letsel bij sport en spel: kan dat zomaar? Aansprakelijkheid bij sport en spel is een ingewikkelde zaak. In deze blog leggen we uit hoe het zit met aansprakelijkheid bij een sport- en spelsituatie.

  Iemand aansprakelijk stellen voor letselschade tijdens sport en spel

  Letselschade bij sport en spel is een veelvoorkomend juridisch probleem. In sportsituaties lopen mensen regelmatig blessures op door toedoen van medespelers of tegenstanders. Bij het voetballen word je net iets te hard onderuit gehaald. Of bij het judoën kom je verkeerd terecht. Dit kan ernstige gevolgen hebben. Je kunt dan bijvoorbeeld een tijd niet werken, waardoor je inkomsten misloopt. Of je houdt zelfs blijvend letsel over, waardoor je huis en werkplek aangepast moeten worden.

  Kun je in zo’n gevallen je tegenstander of medespeler aanspreken om de schade te vergoeden? Dit hangt er vanaf of het gedrag, waardoor de schade is ontstaan, onrechtmatig was.

  Letselschade bij sport en spel: een ingewikkelde zaak

  Aansprakelijkheid bij sport en spel is niet eenvoudig vast te stellen. Als je meedoet aan een sportwedstrijd of een spel, dan neem je daarmee namelijk een risico. Als je gaat boksen, weet je dat je klappen gaat krijgen. Ga je voetballen? Dan weet je van tevoren dat je getackeld kunt worden.

  Soms kan een klap iets harder aankomen dan de bedoeling was of kan een tackle verkeerd uitpakken. Dat hoort bij het spel en dus bij het risico dat je neemt. Je weet dat andere sporters bij het spel betrokken zijn en dat er soms fouten gemaakt kunnen worden. Zo’n harde tackle is daarom niet per definitie onrechtmatig. Dat is pas het geval als je tegenstander zijn boekje echt te buiten gaat. Of daar in een concreet geval sprake van is, hangt dan weer af van de omstandigheden waaronder de gedraging plaatsvond. Kortom: er zijn een heleboel factoren waar je rekening mee moet houden. Hierover zijn in het verleden dan ook al veel rechtszaken gevoerd.

  Sportletsel tijdens het voetballen

  Een van de populairste sporten in ons land is voetbal. Het is dan ook geen verrassing dat een groot deel van deze rechtszaken gaat over letselschade die is ontstaan op het voetbalveld. Deze zaken geven een goed beeld van hoe de rechter een verzoek tot schadevergoeding beoordeelt.

  Zo is er bijvoorbeeld de zaak van de natrappende voetballer. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen twee lagere amateurelftallen schopt een speler een tegenstander neer, zonder dat die de bal in zijn bezit heeft. Er was volgens de medespelers en de scheidsrechter duidelijk sprake van natrappen. Dat is (natuurlijk) tegen de spelregels. Maar is een actie, die volgens de spelregels niet is toegestaan, daardoor ook onrechtmatig?

  Uiteindelijk kwam deze zaak voor de hoogste Nederlandse rechter, de Hoge Raad. De Hoge Raad oordeelde dat het overtreden van de spelregels, waaronder regels ter bescherming van de spelers, op zichzelf niet onrechtmatig is. Wel kan een overtreding een factor zijn die meeweegt bij de beoordeling of er al dan niet sprake is van een onrechtmatige gedraging. In dit specifieke geval was de overtreding bovendien ‘abnormaal gevaarlijk en gemeen’ en niet een ‘gewone’ overtreding, zoals die in de loop van het spel kunnen voorkomen. De Hoge Raad was daarom van mening dat de overtreding onrechtmatig was. De voetballer moest de schade, die zijn tegenstander had geleden, vergoeden.

  Het simpele overtreden van de spelregels is dus niet genoeg om iemand aansprakelijk te stellen. Er moet sprake zijn van bijkomende factoren, zoals een ‘abnormaal gevaarlijke en gemene’ overtreding.

  Aansprakelijkheid van de sportvereniging

  Hoe zit het als een sportvereniging een fout maakt? Bijvoorbeeld de organisator van een toernooi, of een voetbalclub? Ook daarover zijn al de nodige rechtszaken gevoerd. We bespreken weer een voorbeeld.

  Een lid van een voetbalvereniging is wegens het trappen van een tegenstander door de KNVB voor een aantal wedstrijden geschorst. Ondanks deze schorsing stelt zijn vereniging hem in een wedstrijd op en tijdens de wedstrijd  gaat de geschorste speler weer heel ruw tekeer. Hij haalt een tegenstander neer, die daaraan een drie dubbele beenbreuk overhoudt.

  Deze tegenspeler stelt de voetbalvereniging aansprakelijk. Volgens hem was het opstellen van de voetballer onrechtmatig. Hij was immers geschorst door de KNVB. Dat is een tuchtrechtelijke maatregel. De rechtbank was het met de tegenspeler eens en oordeelde dat in een dergelijk geval de voetbalvereniging onrechtmatig handelt. De vereniging is namelijk verplicht om dit soort maatregelen na te leven en een schorsing uit te voeren. Houdt een vereniging zich niet aan deze verplichting? Dan is er sprake van onrechtmatig handelen en moet de voetbalvereniging alle schade vergoeden.

  Iemand aansprakelijk stellen voor sport- en spelschade: waar moet je op letten?

  Letselschade tijdens sport en spel kun je verhalen op de veroorzaker, maar zoals uit de hierboven beschreven rechtszaken blijkt, moet er dan wel sprake zijn van flinke overtredingen. Als we de oordelen van de rechters in deze en andere rechtszaken samenvatten, dan zie je dat er altijd sprake is van tenminste een van de volgende factoren:

  • Er wordt opzettelijk, met grove roekeloosheid of met grove schuld gehandeld. Dat is meer dan onvoorzichtig of ruw spelen.
  • De overtreder heeft in grove strijd met de spelregels gehandeld. Er is dus niet sprake van zomaar een overtreding, maar van abnormaal gevaarlijk of gemeen spel.
  • De schadeveroorzakende gedraging is onvoorzien en het spel lokt deze gedraging niet uit.
  • In strijd met de tuchtregels handelen van de vereniging. Je kunt namelijk ook sportorganisaties of -verenigingen aansprakelijk stellen, als die grove fouten hebben gemaakt.

  Is er sprake van een of meer van deze factoren? Dan kan het zijn dat je de veroorzaker van jouw schade aansprakelijk kunt stellen.

  Heb jij een ernstige blessure opgelopen tijdens een sportwedstrijd? Of ben je tijdens een spel ernstig gewond geraakt? Dan is het heel begrijpelijk dat je nadenkt over hoe je de schade die je daardoor lijdt vergoed kan krijgen. Je kunt in veel gevallen immers in ieder geval een bepaalde periode niet werken, of je maakt medische kosten.

  Wil je hierover meer weten neem dan contact op met de KNVB en/of met een juridisch deskundige.