• Reglement Kledingplan SCG’18

  SCG’18 werkt met een kledingplan om ervoor te zorgen dat alle teams op wedstrijddagen representatief gekleed gaan. Elk team krijgt jaarlijks een tas met voldoende shirts en een keeperstenue ter beschikking. Bij aanschaf van de kleding is rekening gehouden met een comfortabele heren- en damespasvorm. Daarnaast krijgen alle nieuwe leden bij SCG'18, eenmalig een eigen broek en een paar sokken uitgereikt. Een klein deel van de huidige contributie is gereserveerd ten behoeve van het kledingplan.

  Op het sportpark van SCG’18 zal een shop komen, waar iedereen desgewenst eigen originele wedstrijdkleding van SCG’18 kan aanschaffen. Dit is tevens de enige locatie waar de originele wedstrijdkleding kan worden aangeschaft. Bovendien zal in de shop ook aanverwante kleding zoals trainingspakken, jassen, tassen e.d. getoond worden. Deze aanverwante sportkleding kan via een webshop tegen aantrekkelijke prijzen worden aangeschaft.

  Het kledingplan wordt uitgevoerd door de kledingcommissie (kleding@scg18.nl). Om het beheer van de kleding en het uitvoeren van het kledingplan in goede banen te leiden, is onderstaand reglement opgesteld.

  1. Ieder spelend lid van SportClub Gestel ’18, verder te noemen SCG’18, is automatisch deelnemer aan het kledingplan.
  2. Het kledingplan voorziet in het ter beschikking stellen van officiële wedstrijdkleding (shirts en keepersets) uitgevoerd met het originele clublogo van SCG’18.
  3. Aan wedstrijden kan alleen worden deelgenomen door het dragen van de officiële wedstrijdkleding: shirt, broek en sokken, voorzien van het originele clublogo van SCG’18.
  4. De kledingcommissie is verantwoordelijk voor de representativiteit van de kleding en tijdige vervanging.
  5. Ieder team ontvangt bij aanvang van ieder seizoen een teamtas met voor dat betreffende team voldoende wedstrijdkleding (shirts en keeperstenue). De teamtas wordt door de kledingcommissie uitgegeven aan de leider van het team, waarbij deze een ontvangstbevestiging tekent. De teamtas met inhoud is dus niet gekoppeld aan een bepaald lid, maar maakt onderdeel uit van een totale set kleding voor een specifiek team.
  6. Een teamtas van elftallen bevat 16 wedstrijdshirts en een keeperstenue. Een teamtas van zeventallen bevat 10 wedstrijdshirts en een keepersshirt, zonder rugnummers.
  7. De vaste leider van elk team ontvangt in bruikleen een jack, de vaste trainer van elk team ontvangt in bruikleen een trainingspak en een jack.
  8. Alle kleding van een betreffend team blijft tijdens opslag te allen tijde bij elkaar in de teamtas van dat betreffende team. Als een speler bij een ander team meespeelt dan waar hij officieel is ingedeeld, dan zorgt de leider van het andere team dat er een shirt voor deze gastspeler beschikbaar is.
  9. De kleding wordt na elke wedstrijd, volgens een door de leider opgesteld schema, conform het wasvoorschrift gewassen door (ouders van) een speler uit het betreffende team.
  10. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij de kleding netjes behandelen. Slijtage van de kleding, alsmede vernieling en/of vermissing van de kleding dient direct gemeld te worden aan de leider van het team. De leider neemt daarop zo spoedig mogelijk contact op met de kledingcommissie. De kleding wordt dan, indien mogelijk, gerepareerd of vervangen.
  11. Wanneer naar het oordeel van de kledingcommissie verwijtbaar gedrag de oorzaak is van het onder artikel 10 genoemde, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.
  12. De wedstrijdshirts uit de teamtas mogen uitsluitend tijdens wedstrijden gedragen worden. Het is zonder goedkeuring van de kledingcommissie niet toegestaan deze wedstrijdshirts te gebruiken tijdens trainingen of als vrijetijdskleding.
  13. Het is niet toegestaan de wedstrijdshirts uit te lenen aan derden.
  14. De kleding (shirts) en teamtassen zijn slechts in bruikleen en blijven te allen tijden eigendom van SCG’18.
  15. Het is deelnemers niet toegestaan om zonder goedkeuring van de kledingcommissie de kleding aan te (laten) passen en/of te (laten) voorzien van (eigen) sponsoruitingen of andere uitingen. Voor seniorenteams geldt dat zij via de kledingcommissie de shirts kunnen laten voorzien van sponsoruitingen die zijn goedgekeurd door de sponsorcommissie. De kledingcommissie is uitvoerend in deze.
  16. Na afloop van het voetbalseizoen dient de leider ervoor te zorgen dat de kleding compleet en in goede staat wordt ingeleverd bij de kledingcommissie, waarbij de kledingcommissie een bevestiging tekent voor het ontvangen van de kleding van dat betreffende team.
  17. Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt dat er kleding ontbreekt en/of dat er sprake is van niet gemelde schade, kunnen na overleg met de leider de kosten van deze schade in rekening worden gebracht bij een individueel lid en/of het betreffende team.
  18. In gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist het hoofdbestuur in overleg met de kledingcommissie.