• Beste mensen,


  Een jaar geleden waren we met velen in onze kantine en wensten we onder het genot van hapjes en drankjes elkaar een goed nieuwjaar. Traditiegetrouw keken wij terug wat het jaar gebracht had en wat zou gaan komen, werd veel gelachen, lief en leed gedeeld en gefeest door onze jongeren.


  Niemand had toen voorzien dat 2020 een heel bijzonder jaar zou worden. In februari kwamen de eerste signalen over een nog onbekend virus dat mogelijk impact kon hebben op ons dagelijks leven en dus ook voor het voetbal. De rest is bekend en is het een jaar geworden waarbij voetbal even niet de belangrijkste bijzaak uit ons leven is. Dat maakte het tot twee bijzondere voetbalseizoenen die we nooit meer vergeten. Een niet uitgespeeld seizoen en een seizoen dat al geruime tijd stil ligt.
  Dit jaar is ontzettend hard gewerkt om te zorgen dat veilig en coronaproef gesport kon en kan worden. Daarbij is veel flexibiliteit en inzet gevraagd van ons allen om de veranderende maatregelen, die zich soms zeer snel opvolgden, door te voeren. Want voor het bestuur stond en staat veiligheid en gezondheid van onze leden voorop en was voetbal daaraan ondergeschikt. Over de gevolgen van de maatregelen voor onze club heeft het bestuur in de vele bestuur-updates op onze site duidelijkheid trachten te geven en informatie verstrekt en dat blijven wij doen.


  Dat brengt mij aan het eind van dit bewogen jaar, om stil te staan bij de helaas wat spaarzame hoogtepunten. De belangrijkste is dat wij een club zijn met fantastische clubmensen en vrijwilligers. Zij hebben allen ervoor gezorgd dat, binnen alle geldende maatregelen, onze jeugd kon blijven trainen en op zaterdag onderlinge wedstrijdjes hebben kunnen spelen. Door de beperkingen hebben veel senioren helaas afgezien om te trainen, behoudens de selectie. Ook hebben wij onze jongste jeugd enkele keren op zaterdag blij kunnen maken met een verrassing.


  De grote waardering voor alle vrijwilligers, hebben wij deze week ook in de vorm van een attentie laten blijken. Ook zijn wij onze sponsoren erg dankbaar dat ondanks deze tijd, zij de club zijn blijven steunen. Want niet elke sponsor van de club heeft het makkelijk en dat verdient ook aandacht.


  De herenselectie staat volgend seizoen weer onder leiding van Koen Wissing. Daarbij hebben wij het vertrouwen op een mooie klassering met hopelijk weer in dezelfde klasse. Voor de damesselectie zijn we nog steeds hard op zoek naar de gewenste hoofdtrainer. Wij blijven hoop houden. Vandaar dat de voorbereidingen door de technische voetbalcommissie voor volgend seizoen weer opgestart zijn. Onze supportersvereniging Victoria, het kantinepersoneel en de jeugdcommissie klaar staan om voor onze leden weer activiteiten te organiseren zodra dit weer mogelijk is. En onderhoud en toezicht draagt zorg dat de goede faciliteiten van ons mooie sportpark gegarandeerd zijn.


  Tenslotte willen wij ook stilstaan bij onze clubmensen en naasten die door corona getroffen zijn, de zieken onder ons die de nodige kracht kunnen gebruiken en onze dierbaren die ons ontvallen zijn.

  Namens het bestuur wil ik afsluiten met de woorden dat onze vrijwilligers de hoofdzaak zijn die SCG’18 maken tot wat we zijn; een geweldige club met weliswaar een kort verleden, maar met vertrouwend kijkend naar een hele mooie toekomst. En dat hebben we te danken aan al onze leden, kaderleden, vrijwilligers, sponsoren en supporters.


  Het bestuur wenst iedereen, ondanks de beperkingen, fijne feestdagen toe en een hoopvol 2021.


  Namens Bestuur SCG`18

  Rick Groetelaers, voorzitter

  bekijk hier de wens in pdf-formaat