• Contributiebeleid

 • Lid worden van SCG’18 en het gebruik kunnen maken van alle voetbalfaciliteiten kan elk moment van het jaar. Hiervoor brengt SCG’18 per categorie een contributiebedrag in rekening: Contributiebedragen | SCG'18 (scg18.nl)

  Stoppen met voetballen of overstappen kan ook financiële consequenties hebben. Uiterlijk voor 15 juni moeten afmeldingen en overschrijvingen door de vereniging bij de KNVB zijn ingediend. Daarna is de vereniging verplicht om bondscontributie voor het betreffende lid aan de KNVB te betalen.

  SCG’18 hanteert de datum van 15 juni als schriftelijke opzegtermijn om mutaties tijdig en goed te kunnen verwerken, deze bij de KNVB in te dienen en om de teamindelingen voor het nieuwe seizoen te kunnen maken zonder teveel mutaties achteraf.

  Indien een lid zich na deze datum afmeldt, behoudt de vereniging zich het recht voor om contributie voor het nieuwe seizoen dan wel de dan geldende bondscontributie van (ca. € 15,00) bij het betreffende lid in rekening te brengen.

  Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen gedaan worden door een mail te sturen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@scg18.nl) of via onze website afmeldpagina.

  Voorwaarden lidmaatschap

  1. 1 oktober nog niet betaald dan wordt het lid dat niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uitgesloten voor alle voetbalactiviteiten. Het lid is dan niet meer speelgerechtigd en is geen actief lid meer. Tevens krijgt het lid een aanmaning met boete van € 10,00.
  2. 1 december nog niet betaald betekent automatisch einde lidmaatschap.
  3. Wilt het lid enig moment weer actief lid worden dan dient eerst de achterstallige contributie worden voldaan inclusief de betaling van de administratieve verhogingen.
  4. Geen contributie teruggave bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap door SCG’18 als ons normen en waardenbeleid herhaaldelijk niet zijn nageleefd en hierover formele waarschuwingen zijn gegeven door het bestuur.
  5. Contributie teruggave bij tussentijdse beëindiging lidmaatschap door lid is ter beoordeling van het dagelijks bestuur. In de periode juli t/m december, maximaal 50 % teruggave, vanaf januari geen teruggave.
  6. Bij blessures langer dan 8 maanden, wordt het actief lidmaatschap omgezet naar steunend lidmaatschap. Bij blessures van 3 tot 8 maanden maximaal 50% contributie. Bij blessures minder dan 3 maanden, normale contributie. Dit ter beoordeling van het dagelijks bestuur.
  7. Vanwege sociaal economische motieven is een betalingsregeling mogelijk. Hierover kan contact worden opgenomen met de penningmeester: penningmeester@scg18.nl die dit, met inachtneming van de privacy regels, ter beoordeling voorlegt aan het dagelijks bestuur.

  Ook is het mogelijk om een kindpakket aan te vragen bij Bint voor financiele ondersteuning. Voor informatie en voorwaarden mail naar: kindpakket@bintwelzijn.nl of kijk op de website: https://www.bintwelzijn.nl/cultuur-en-sport/financiele-ondersteuning/


  Inning van contributie
  De inning van de contributie wordt voor SCG’18 verzorgt door NIKKI.

  Voordelen voor het lid:

  • het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief,
  • het lid ontvangt een herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief,
  • het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via iDEAL,
  • wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen wordt door NIKKI administratiekosten in rekening gebracht.

  Voordelen voor SCG’18:

  • in één oogopslag zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een real time inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s.
  • NIKKI werkt geheel kosteloos voor de vereniging,
  • leden betalen veilig via iDEAL,
  • bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met iDEAL is afletteren niet meer nodig,
  • door snel en eenvoudig te factureren is een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige en langslepende inningstrajecten,
  • NIKKI ondersteunt de vereniging als sponsor.

  NIKKI is vertegenwoordigd door heel Nederland, heeft een hoge klanttevredenheid, 5 jaar ervaring en meer dan 50.000 tevreden klanten. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.nikki.nl

  Reiskostenregeling
  Teams worden soms geconfronteerd met grote reisafstanden voor competitie/bekerwedstrijden. Om teams hierin tegemoet te komen is een reiskostenregeling voor seizoen 2022-2023 vastgesteld. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  1. Boven de grens van 50 km enkele reis (kortste reisafstand) worden de kilometers geheel vergoed, € 0,23 per km, maximaal 4 auto’s per team.
  2. Declaraties dienen te worden ingediend door de leider van het desbetreffende team en worden halfjaarlijks uitbetaald.
  3. Declaraties dienen in een Excel bestand aangeleverd te worden met hierin:
   • De betreffende wedstrijd waarover kilometervergoeding wordt aangevraagd
   • Enkele reisafstand vanaf Sportpark SCG’18 tot het adres van de desbetreffende tegenstander
   • Naam aan wie bedrag kan worden uitgekeerd.
   • Volledig bankrekeningnummer van degene aan wie het bedrag kan worden uitgekeerd.
   • Bedragen worden alleen via bankrekeningnummer overgemaakt en niet in contanten.

  Na afloop van het seizoen 2022-2023 wordt de reiskostenregeling geëvalueerd.