• Contributiebeleid

  Stoppen met voetballen of overstappen kan financiële consequenties hebben. Uiterlijk voor 15 juni moeten afmeldingen en overschrijvingen door de vereniging bij de KNVB zijn ingediend. Daarna is de vereniging verplicht om bondscontributie voor het betreffende lid aan de KNVB te betalen.

  SCG’18 hanteert de datum van 15 juni als schriftelijke opzegtermijn om mutaties tijdig en goed te kunnen verwerken, deze bij de KNVB in te dienen en om de teamindelingen voor het nieuwe seizoen te kunnen maken zonder teveel mutaties achteraf.

  Indien een lid zich na deze datum afmeldt, behoudt de vereniging zich het recht voor om contributie voor het nieuwe seizoen dan wel de bondscontributie van € 15,00 bij het betreffende lid in rekening te brengen.
  Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@scg18.nl) of via onze website afmeldpagina

  Inning van contributie
  De inning van contributie wordt voor SCG’18 verzorgt door NIKKI.

  Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief,
  • het lid ontvangt vriendelijk geformuleerde herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief,
  • het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via iDEAL,
  • wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen zal er door NIKKI administratiekosten in rekening worden gebracht.

  Voordelen voor de Club

  • In één oogopslag zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een real time inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s.
  • NIKKI werkt gehel kosteloos voor de vereniging,
  • leden betalen veilig via iDEAL,
  • bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met iDEAL is afletteren niet meer nodig,
  • door snel en eenvoudig te factureren is er een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige inningstrajecten,
  • ze ondersteunen de vereniging als sponsor.

  NIKKI is vertegenwoordigd door heel Nederland, heeft een hoge klanttevredenheid, 5 jaar ervaring en meer dan 50.000 tevreden klanten. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.nikki.nl


  Contributiebeleid

  1. 1 oktober nog niet betaald dan wordt het lid dat niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uitgesloten voor alle voetbalactiviteiten, dus niet meer speelgerechtigd en niet meer actief lid.(lid krijgt aanmaning met boete € 10,00).
  2. 1 december nog niet betaald betekent  automatisch einde lidmaatschap.
  3. Wil men op enig moment weer actief lid worden dan zal eerst de achterstallige contributie voldaan moeten worden inclusief de administratieve verhogingen moeten worden betaald.
  4. Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door SCG’18 hierbij wordt uitgegaan van een dringende reden, geen contributie teruggave.
  5. Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door lid, afhankelijk van de reden, ter beoordeling van het bestuur, in de periode juli t/m december, maximaal 50 % teruggave, vanaf januari geen teruggave.
  6. Bij blessures langer dan 8 maanden, steunend lidmaatschap. Bij blessures van 3 tot 8 maanden maximaal  50%. Bij blessures minder dan 3 maanden, normale contributie. Dit ter beoordeling van het bestuur.
  7. Voor een andere betalingsregeling (sociaal economische motieven) vanwege kan altijd contact worden opgenomen met de penningmeester die dit ter beoordeling voorlegt aan het bestuur.