• Contributiebeleid

  Stoppen met voetballen of overstappen kan financiële consequenties hebben. Uiterlijk voor 15 juni moeten afmeldingen en overschrijvingen door de vereniging bij de KNVB zijn ingediend. Daarna is de vereniging verplicht om bondscontributie voor het betreffende lid aan de KNVB te betalen.

  SCG’18 hanteert de datum van 15 juni als schriftelijke opzegtermijn om mutaties tijdig en goed te kunnen verwerken, deze bij de KNVB in te dienen en om de teamindelingen voor het nieuwe seizoen te kunnen maken zonder teveel mutaties achteraf.

  Indien een lid zich na deze datum afmeldt, behoudt de vereniging zich het recht voor om contributie voor het nieuwe seizoen dan wel de bondscontributie van € 15,00 bij het betreffende lid in rekening te brengen.
  Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren middels een mail aan de ledenadministratie (ledenadministratie@scg18.nl). 

  Inning van contributie
  De inning van contributie wordt voor SCG’18 verzorgt door Club Collect.

  Voordelen voor het lid

  • Het lid ontvangt een persoonlijke betaallink via e-mail, sms en indien nodig per brief,
  • Het lid ontvangt vriendelijk geformuleerde herinneringen via e-mail, sms en indien nodig per brief,
  • Het lid kan discreet kiezen voor gespreid betalen. Betalen kan in één keer of in termijnen. Betalingen worden voldaan via SEPA incasso of iDEAL,
  • In één keer betalen voor het gehele gezin (ook bij gespreid betalen mogelijk),
  • Wanneer het lid kiest voor termijnbetalingen zal er door Club Collect administratiekosten in rekening worden gebracht.

  Voordelen voor de Club

  • In één oogopslag zien hoeveel is gefactureerd, betaald en openstaat. Op deze manier heeft de club een real time inzicht in de status van de betalingen van contributienota’s.
  • Leden betalen veilig via iDEAL of blijven gebruikmaken van de automatische incasso,
  • Bij een stornering wordt automatisch een nieuwe betaalmogelijk via de e-mail, sms en indien nodig per brief naar het clublid verzonden en met iDEAL is afletteren niet meer nodig,
  • Door snel en eenvoudig te factureren is er een hoger percentage geslaagde inningen, een betere cashflow en een einde aan lastige inningstrajecten.

  Club Collect verzorgt momenteel al voor meer dan 200 verenigingen de contributie inning. Voor meer informatie en ervaringen van reeds aangesloten clubs, zie www.clubcollect.com


  Contributiebeleid

  1. 1 oktober nog niet betaald dan wordt het lid dat niet aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan uitgesloten voor alle voetbalactiviteiten, dus niet meer speelgerechtigd en niet meer actief lid.(lid krijgt aanmaning met boete € 10,00).
  2. 1 december nog niet betaald betekent  automatisch einde lidmaatschap.
  3. Wil men op enig moment weer actief lid worden dan zal eerst de achterstallige contributie voldaan moeten worden inclusief de administratieve verhogingen moeten worden betaald.
  4. Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door SCG’18 hierbij wordt uitgegaan van een dringende reden, geen contributie teruggave.
  5. Tussentijdse beëindiging lidmaatschap door lid, afhankelijk van de reden, ter beoordeling van het bestuur, in de periode juli t/m december, maximaal 50 % teruggave, vanaf januari geen teruggave.
  6. Bij blessures langer dan 8 maanden, steunend lidmaatschap. Bij blessures van 3 tot 8 maanden maximaal  50%. Bij blessures minder dan 3 maanden, normale contributie. Dit ter beoordeling van het bestuur.
  7. Voor een andere betalingsregeling (sociaal economische motieven) vanwege kan altijd contact worden opgenomen met de penningmeester die dit ter beoordeling voorlegt aan het bestuur.


  Contributie
  De contributie wordt 1 maal per 2  jaar verhoogd met een prijsindex.
  Contributiebedragen seizoen 2020-2021:

    

  JO8 / MO8€ 119,50

  Senioren € 185,50
  Dames 30+ €   92,75
  Walking Football €   92,75
  JO19 / MO19 € 140,00
  JO17 / MO17 € 140,00
  JO15 / MO15 / JO14 € 140,00
  JO13 / MO13 / JO12 € 119,50
  JO11 / MO11 € 119,50
  JO10 / MO10 € 119,50
  JO9 / MO9 € 119,50
  JO8/ MO8 € 119,50
  JO7 / MO7 €   61,00
  Donateurs tot 65 €   50,00

  Donateurs 65+

  €   39,00