• Op 12 april 2021 heeft de digitale Algemene Leden Vergadering plaatsgevonden over het seizoen 2019-2020. Hiervan zijn de notulen in concept opgemaakt en worden in de eerstvolgende ALV (hopelijk november/december 2021) ter vaststelling aan de leden aangeboden.

    Gelet op het belang en impact van de genomen besluiten en om iedereen zo snel en correct mogelijk hierover te informeren, kunnen jullie via deze link de besluiten en gedane oproep van het bestuur teruglezen