• NIX18 Alcoholbeleid

  SCG’18 heeft zich op haar sportpark te houden aan de regelgeving omtrent alcohol vanuit de KNVB en wetgeving, toezicht en handhaving vanuit de gemeente en politie.

  Wij doen daarom een beroep op iedereen om ons te helpen in de naleving van deze regelgeving en daarin ook verantwoordelijkheid te nemen door zich te houden aan het volgende Alcoholbeleid;

  1. Het drinken van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan – NIX18. Bij twijfel omtrent de leeftijd wordt altijd gevraagd om identificatie. Ook met toestemming van ouders/verzorgers en of leiders/trainers is alcohol onder de 18 jaar niet toegestaan.
  2. Bij de handhaving van dit alcoholverbod is ook een belangrijke rol weggelegd voor alle leiders/trainers, ouders en overige bezoekers. Wij vragen hen met klem om geen alcohol aan personen onder de 18 jaar te verstrekken na het zelf gekocht te hebben aan de bar.
  3. Het is niet toegestaan om zelf alcoholische dranken mee te nemen naar het sportpark.
  4. Alcohol mag alleen in de kantine, op het direct aangrenzend terras en op de binnenplaats worden genuttigd. In de kleedaccommodatie is alcohol dus verboden.
  5. De KNVB heeft alcoholgebruik langs de lijn bij amateurwedstrijden volledig verboden. De scheidsrechter kan het spel stil leggen met als gevolg sancties/boetes voor de vereniging.
  6. Bij evenementen in de kantine wordt met polsbandjes gewerkt om mogelijk alcohol gebruik onder de 18 jaar tegen te gaan. Ben je 18 jaar of ouder dan krijg je een polsbandje.

  Iedereen verbonden aan SCG’18 vragen wij erop toe te zien dat deze regels worden opgevolgd, dus niet alleen de medewerkers in de kantine achter de bar.

  Indien SCG’18 (financiële) schade lijdt doordat leden zich niet aan de wet- en regelgeving houden, kan SCG’18 deze schade verhalen op de betreffende leden.

  We rekenen op jullie hulp en medewerking!

  Stichting Ontspanning
  Het kantine personeel
  Bestuur SCG'18