• Afmelden als (voetballend) lid

  Voor het wijzigen van het lidmaatschap zijn onderstaande opties mogelijk:

  • lidmaatschap omzetten naar vrijwilliger (niet spelend KNVB lid (geen contributie))
  • lidmaatschap omzetten naar verenigingslid (€ 65,00 per jaar)
  • lidmaatschap omzetten naar donateur (€ 39,00 per jaar)
  • lidmaatschap opzeggen

  Voor het opzeggen van het lidmaatschap gelden de volgende regels (zie ook ons contributiebeleid):

  • het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden opgezegd middels onderstaand formulier of een mail naar ledenadministratie@scg18.nl;
  • het lidmaatschap is aangegaan voor een volledig voetbalseizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni;
  • als het lidmaatschap niet voor 15 juni schriftelijk is opgezegd, behoudt de vereniging zich het recht voor om contributie voor het nieuwe seizoen dan wel de bondscontributie van € 15,- bij het betreffende lid in rekening te brengen.
  • Bij tussentijdse beëindiging door het lid, afhankelijk van de reden, dit ter beoordeling van het bestuur: in de periode juli t/m december, maximaal 50% teruggave. Vanaf januari vindt geen contributieteruggave meer plaats.
  • Opzegging bij commissies, leiders, trainers of andere medewerkers dan de ledenadministratie wordt niet als opzegging geaccepteerd!
 • Opzeggen / wijzigen lidmaatschap SCG'18